Nederlandse zendingsgeschiedenis deel 1

Auteur/artiest:

Jongeneel, Jan A.B.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, ... Lees meer

ISBN:9789023970187
Levertijd: 1 - 3 werkdagen
Uitgever: Boekencentrum
Datum uitgave: mei 2015
  • Gratis verzending vanaf 20 euro
  • Cadeautje? Laat het inpakken
  • Diverse bezorg- en afhaalopties
  • Korting bij grotere aantallen
€ 42.50

Na de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden aanhangers van traditionele godsdiensten, hindoes, boeddhisten en moslims Nederland binnengestroomd. In de eeuwen daaraan voorafgaande hebben Nederlanders hen al in Azië, Afrika en Amerika ontmoet. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie brachten de eerste protestantse Nederlanders naar alle windstreken. Predikanten en zendelingen liepen voorop bij het nadenken over andere godsdiensten en geloven en bij het ontmoeten van hun aanhangers.In de negentiende eeuw werden allerlei zendingsgenootschappen opgericht om mensen en gemeenschappen in de niet-westerse wereld in woord en daad te bereiken met het Evangelie. Dit handboek bespreekt de ontwikkelingen tot de Eerste Wereldoorlog.

ISBN / EAN : 9789023970187
Auteur : Jongeneel, Jan A.B.
Uitgever : Boekencentrum
Afmetingen : 173 x 249 x 44 mm
NUR-code : 704 - Kerk- en dogmengeschiedenis
Pagina's : 304
Producttype : Hardback
Bindwijze : Gebonden
Aantal beoordelingen: 2 Gemiddelde beoordeling: 5

Deel uw mening met anderen en geef door wat u van dit boek vindt!

Beoordeling *

Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt.

Recensie Kameel.nl (O.W. Dubois)

4
30 oktober 2015

Roept uit aan alle stranden
Naar het zendingsbevel van Christus alle volken tot zijn discipelen te maken is het christendom vanaf het begin een zendingsgodsdienst geweest en ook Nederlandse protestantse christenen hebben hierin hun roeping verstaan. Dit begon met de oprichting van de VOC (1602) waardoor de Republiek een wereldmacht werd en verspreiding van het Evangelie overzee mogelijk werd gemaakt.


In deze breed opgezette en overzichtelijk ingedeelde studie beschrijft emeritus hoogleraar missiologie Jongeneel de Nederlandse zendingsgeschiedenis als een zelfstandig onderdeel van de geesteswetenschappen in het algemeen en de mondiale geschiedenis in het bijzonder. Deze geschiedenis, zo beoogt hij, staat niet op zichzelf, maar is op allerlei wijzen verweven met westerse cultuurgeschiedenis, koloniale geschiedenis en mondiale kerk-en godsdienstgeschiedenis; zendingsgeschiedenis bestrijkt dus een uitgestrekt terrein.

Een overzicht van de organisatie en actie van de zending als zodanig, dus van structuren, lag niet in schrijvers bedoeling . Waar het hem om gaat is ‘de plaatsbepaling van protestantse Nederlanders in het veld van de omgang met niet-westerse godsdiensten en geloven’, nader omschreven als hun perceptie van de leer en levensstijl van deze godsdiensten, hun persoonlijke ontmoeting met de aanhangers van deze voor hen vreemde godsdiensten en geloven. Mooi vervlochten in dit verhaal zijn de vierentwintig korte levensschetsen van zendingsdenkers in het vaderland en zendingswerkers in de niet-westerse wereld.

Deze benadering van de zendingsgeschiedenis, die zowel haar grandeur als misère heeft gekend – het eerste in de vorm van verspreiding van beschaving in de ruimste zin van het woord, het tweede in een soms al te grote vervlochtenheid met handelsbelangen ─ roept een boeiend beeld op van ruim drie eeuwen Nederlandse zendingsgeschiedenis.

Treffend is dat het boek is opgedragen aan de nagedachtenis van acht Nederlandse predikanten, zendingsarbeiders en hun partners in kerkelijke of zendingsdienst, die in de periode vóór de opening van het Zendingshuis te Oegstgeest (1917) op weg naar, tijdens of terugkerend van hun verblijf in de niet-westerse wereld door geweld om het leven gekomen zijn.

Waarom wel lezen: waarde als handboek en historisch overzicht, bijdrage aan de missiologie.
Waarom niet lezen: voor wie een romantische of heldhaftige e zendingsgeschiedenis verwacht.
Aantal sterren: 4 sterren.

O.W. Dubois, september 2015
Lees meer recensies van O.W. Dubois

Recensie Kameel.nl (Peter Vlok)

5
17 augustus 2015

Een imposant standaardwerk
Nederlandse zendingsgeschiedenis geschreven vanuit het (nieuwe) persepectief van de ontmoeting. Een standaardwerk wat uit de praktijk en het docentschap is geboren.


In de inleiding geeft Jongeneel een omschrijving en afbakening van het onderwerp: protestantse christenen van 1601-1917. Hij deelt die periode tot heden in in vier tijdvakken. De opzet en structuur is min of meer dezelfde: een breed maatschappelijk en politiek kader, zendingsdenkers en zendingswerkers. En nog veel meer... Mooie verhalen, maar soms ook donkere bladzijden. De schrijver is voornemens over de periode van 1917 tot heden nog te publiceren. We hopen dat hem dat inderdaad gegund zal worden.


Het eerste tijdvak betreft de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie tot de Franse Revolutie(1600-1800). Qua wetenschap is het de tijd van het stichten van universiteiten, qua kerk en zending de tijd van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, de synode van Dordrecht, en de Evangelische Broedergemeente. Zaken die speelde waren o.a. godsdienstvrijheid, confessie en commercie, en slavernij. Van de zendingsdenkers noemen we o.a. Hugo de Groot (...!), Voetius, Comenius, Coccejus en Hofstede. Zendingswerkers waren o.a. Labadisten (...!) en Hernhutters. In een volgend hoofdstuk lezen we over zending in met name Indië en onder andere godsdiensten en geloven.


Het twee tijdvak gaat over de tijd van het Koninkrijk der Nederlanden (tot 1917): genootschappelijke zending en kerkelijke zending. Zendingsdenkers in deze periode zijn o.a. Hofstede de Groot (...!), Beets, Kuyper en Valeton. Complementair beschrijft de auteur over zending in koloniaal en mondiaal verband, o.a. Suriname, Nederlandse Antillen en Nederlands Indië. De wereldzendingsconferentie te Edingburgh (1910) en de opening van het Zendingshuis te Oegstgeest (1917) worden als mijlpalen in de zendingsgeschiedenis genoemd.


Een scala van zaken, personen en ontwikkelingen worden besporken. Te veel om hier zelfs te vermelden. Neem en lees! Gebruik deze studie vooral als naslagwerk.


Met een aantal K's zou ik dit boek willen typeren:
Een boek van/met Kaliber (kwantitatief en kwalitatief)
Een boek van Klasse, Knap (wat een kennis!)
Kompleet (met een kleine 1000 voetnoten, bibliografie, registers van personen en zaken)
Keurig (uitgegven op stevig papier)


P.A.Vlok, juli 2015

Met uw aankoop bij Kameel.nl steunt u het goede doel!

Van bestelling tot levering: snel, makkelijk en vertrouwd

© 2011 - 2019 Kameel.nl (onderdeel Van A tot Zending B.V.)