De komst van Jezus Christus

Gods plan met mensen - Deel 3

Auteur/artiest:

Visser, Cees

Gods plan met mensen - Deel 3 Dit boek geeft zicht op de plaats en taak die Jezus als de ... Lees meer

ISBN:9789080873636
Levertijd: 1 - 3 werkdagen
Uitgever: Christelijke Boekencentrale 't Gulden Boek
Datum uitgave: december 2014
  • Verzending via PostNL
  • Cadeautje? Laat het inpakken
  • Diverse bezorg- en afhaalopties
  • Korting bij grotere aantallen
€ 16.50

Gods plan met mensen - Deel 3


Dit boek geeft zicht op de plaats en taak die Jezus als de Christus van zijn Vader heeft gekregen. Het beschrijft zijn afkomst en geboorte, zijn leven en bediening. Het spreekt over de genade die met zijn komst in de wereld is verschenen, en over de heerlijkheid die door zijn komst in mensen gaat verschijnen. Het nodigt uit met Jezus mee te werken en zijn komst te bespoedigen.

Overzicht van de inhoud van dit boek:

Hoofdstuk 1 - De oorsprong van de Christus
1.1 - Inleiding
1.2 - De Gezalfde
1.3 - Jezus is de Messias en Christus
1.4 - Jezus is de laatste Adam

Hoofdstuk 2 - Profetieën over de Christus
2.1 - Heilsbeloften van God
2.2 - Het begin van Jezus’ leven en werk
2.3 - Het karakter van Jezus
2.4 - Jezus’ woorden en werken
2.5 - Jezus’ lijden
2.6 - Jezus aan het kruis
2.7 - Jezus’ opstanding en hemelvaart

Hoofdstuk 3 - Jezus’ geboorte en jeugd
3.1 - God kondigt de geboorte van Jezus aan
3.2 - God geeft duidelijkheid over Jezus’ geboorte
3.3 - Jezus wordt geboren
3.4 - Jezus’ jeugd
3.5 - Jezus wordt volwassen

Hoofdstuk 4 - Jezus begint aan zijn bediening
4.1 - Jezus is gereed en bereid
4.2 - Jezus wordt gedoopt in water
4.3 - Jezus wordt gedoopt in heilige Geest
4.4 - Jezus in de woestijn

Hoofdstuk 5 - Jezus voert zijn bediening uit
5.1 - Chronologisch overzicht
5.2 - Van de Jordaan tot het eerste Paasfeest
5.3 - Van het eerste tot het tweede Paasfeest
5.4 - Van het tweede tot het derde Paasfeest
5.5 - Van het derde Paasfeest tot het Loofhuttenfeest
5.6 - Van het Loofhuttenfeest tot de intocht in Jeruzalem
5.7 - Van de intocht in Jeruzalem tot en met Golgota
5.8 - Van de opstanding tot de hemelvaart

Hoofdstuk 6 - Werken met het evangelie van Jezus Christus
6.1 - Leven naar Gods bedoeling
6.2 - Bekering, geloof en wedergeboorte
6.3 - Vergeving en verzoening
6.4 - Verlossing en bevrijding
6.5 - Doop in water en heilige Geest
6.6 - Strijden
6.7 - Lijden

Hoofdstuk 7 - Gelijkvormig worden aan Jezus Christus
7.1 - Wees heilig
7.2 - Heilig in hart, huis en hemel
7.3 - Gericht op het volkomene
7.4 - Jezus komt openbaar

Bijlagen
1 - Dopen in de naam van Jezus
2 - Een aantal bijbelteksten nader toegelicht
3 - Tekstregister van de vier evangeliën


Cees Visser (1952) groeit op in het Volle Evangelie. Reeds op jonge leeftijd wordt hij 'gegrepen' door de boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Na een academische studie in Leiden werkt hij tot 1992 als docent Scheikunde in het Hoger Beroeps Onderwijs in Den Haag, de laatste jaren parttime. In 1985 roept de Heer hem met zijn vrouw Christa tot het voorgangerschap in de Volle Evangelie Gemeente 'Immanuël' in Breda, waar zij zich samen volledig inzetten voor het werk van Jezus Christus. In 1992 wordt dit een fulltime voorgangerschap. Vanaf 1988 publiceert Cees Visser bijbelstudies over Gods plan met mensen.

ISBN / EAN : 9789080873636
Auteur : Visser, Cees
Uitgever : Christelijke Boekencentrale 't Gulden Boek
NUR-code : 707 - Geloofsopbouw
Bindwijze : Ingenaaid
Aantal beoordelingen: 1 Gemiddelde beoordeling: 1

Deel uw mening met anderen en geef door wat u van dit boek vindt!

Beoordeling *

Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt.

Frits Roos

1
6 november 2022

Jammer dat in 'De komst van Jezus Christus' br. Cees Visser zo sterk werd benvloed door de OT gedachte van het unitarisme.
Tegenwoordig is behalve bij br. Visser deze typisch unitarische houding ook nog gemeengoed bij bv. Messiasbelijdende Joden, bij Jehova Getuigen, en bij de Noorse Broeders (CGN).
Jehova Getuigen noemen in hun NWV de Heer Jezus wel "een god" (Joh.1:1), maar dan met kleine letter. Dat is de hoofdzaak die alle unitarirs kenmerkt: zij loochenen dat de Heer Jezus Christus de waarachtige God is!
In een gesprek dat de Heer Jezus met leiders van de OT Joodse godsdienst had, lezen wij hoe kwalijk Hij hun ongeloof in Hem aanrekent.
'Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.' (Joh.8:24)

Behoudenis is in geen andere Naam dan in de Heer Jezus Christus, en Hij bewaart alleen die mensen die Hem als de waarachtige God liefhebben en aanbidden. (Joh.1:12)
Schriftplaatsen die onomstotelijk aangeven dat de Heer Jezus de waarachtige God is zijn:

Jes. 9:6, 44:6, 54:5, Joh.1:18, 13:13, 20:28, Hand.20:28, Rom. 9:5, 1Tim. 3:16, Tit. 1:3, 2:13, Hebr. 1:8-9, 2Petr. 1:1, 1Joh. 5:20
(Bijbel: Statenvertaling 1977)

Van bestelling tot levering: snel, makkelijk en vertrouwd

© 2011 - 2024 Kameel.nl (onderdeel Van A tot Zending B.V.)