Mijn Vader, uw Vader

Het spreken over God de Vader

Auteur/artiest:

A. van de Beek

Alleen door Jezus kennen we God de Vader. Jezus zegt 'Abba' als Hij in doodsangst is en vraagt ... Lees meer

ISBN:9789021144832
Levertijd: 1 - 3 werkdagen
Uitgever: Boekencentrum
Datum uitgave: november 2017
  • Gratis verzending vanaf 20 euro
  • Cadeautje? Laat het inpakken
  • Diverse bezorg- en afhaalopties
  • Korting bij grotere aantallen
€ 37.50

Alleen door Jezus kennen we God de Vader. Jezus zegt 'Abba' als Hij in doodsangst is en vraagt of Hij niet hoeft te doen wat de Vader van Hem vraagt. Toch moet Hij gaan. In Hem bidden wij het Onze Vader. Dan klinken de beden van het Onze Vader heel anders dan wanneer we God als een lieve Vader zien die onze wensen uiteraard vervult. In Jezus zien we dat God een groot geheimenis is en dat de diepste vraag in Gods naam 'Waarom hebt U Mij verlaten?' is. Het enige antwoord luidt: 'Jezus leeft en wij met Hem.'


'Ouderwets smullen.' - Sjoerd Mulder in dagblad Trouw

Dit boek is het zesde en laatste deel van de serie Spreken over God.

ISBN / EAN : 9789021144832
Auteur : A. van de Beek
Uitgever : Boekencentrum
Afmetingen : 160 x 240 x 42 mm
NUR-code : 700 - theologie algemeen
Pagina's : 560
Producttype : Paperback / softback
Aantal beoordelingen: 1 Gemiddelde beoordeling: 5

Deel uw mening met anderen en geef door wat u van dit boek vindt!

Beoordeling *

Uw emailadres zal niet openbaar worden gemaakt.

Recensie Kameel.nl (O.W. Dubois)

5
16 mei 2018

Christus openbaart de Vader

Met dit boek heeft Van de Beek zijn indrukwekkende serie Spreken over God voltooid. Indrukwekkend omdat hier op een tegelijkertijd wetenschappelijke en existentiële wijze het wezen van het christelijk geloof wordt ontvouwd, waarbij naar schrijvers woorden alle thema’s zijn belicht in het perspectief van Jezus Christus en wel Hem als de gekruisigde. Met recht mag Van de Beeks theologie christocentrisch worden genoemd. De gekruisigde en opgestane Heer staat altijd in het middelpunt van zijn beschouwingen.

Na een korte inleiding over de Godsleer wordt het beeld van God de Vader in het Oude en Nieuwe Testament beschreven en een schets gegeven van God zoals Hij fungeert in de filosofie en zich aan Mozes heeft geopenbaard. Vervolgens wordt een uiteenzetting gegeven van de door de eeuwen heen gestelde vraag naar het bestaan van God, de bewijzen hiervoor in bijvoorbeeld de geschiedenis, gevolgd door een beschrijving van Gods eigenschappen, het werk van de Vader en de Triniteit, en het werk van Christus en de Geest in relatie tot de Vader.
Hierna wordt ingegaan op de betekenis van de cultus of de eredienst en het gebed , met name het Onze Vader, en het boek wordt afgesloten met een beschouwing over de liefde als het wezen van God, liefde die de sleutel is tot het verstaan van de wereldgeschiedenis. Dit laatste hoofdstuk is misschien wel het mooiste van het boek en mag ongetwijfeld als de kern ervan worden gezien.

Zoals elk boek van Van de Beek, een van onze knapste en begaafdste theologen, is ook dit boek buitengewoon rijk van inhoud. Ter kennisneming geven we enkele treffende citaten.

Het wonder van de redding is niet dat een zoete, lieve Vader al onze verlangens vervult, maar dat de heilige God in zijn Zoon tot een oordeel in de wereld is gekomen en zelf het oordeel op zich genomen heeft, niet om het goede veilig te stellen, maar om het verlorene te redden. Het gnostische geloof is lekker, idealistisch, het orthodoxe geloof is gegrond in een paradoxaal wonder dat de Here der heerlijkheid gekruisigd is, in wie en met wie wij sterven en in wie en met wie wij opstaan in heerlijkheid, als goddelozen die gerechtvaardigd worden.

Wie het Koninkrijk ontvangt in de gestalte van een kind, moet echter ook zelf een kind worden: iemand die niets kan, niets weet, niets beslist, alleen maar afhankelijk is van de ander die voor hem zorgt. Zo zijn de kinderen, zo zijn de armen. Zij hebben niets in te brengen, maar van hen is het Koninkrijk. Als we hen ontvangen, ontvangen we Christus en als we Hem ontvangen, ontvangen we de Vader en we doen dat als mensen die zelf niet anders zijn dan kinderen en armen.

In Christus worden wij kinderen van God en we delen met Christus in de erfenis van zijn Vader, die nu ook onze Vader is. Deze erfenis betekent: met heel de schepping zuchten aan het lijden van dit bestaan. Dit is de weg naar het delen in zijn heerlijkheid.

God is geen lieve Vader die we naar believen kunnnen invullen met ons eigen ideaalbeeld van een vader naar onze wensen. Hij is de Verhevene, de Vader in de hemel, zelfs in de hemelen, de hemel boven alle hemelen, waar ons denken niets meer kan bedenken. Hij is God in zijn verheven troon. De grootste distantie die we denken, is nog niet groot genoeg. In deze verheven troon is evenwel ook de Zoon.

De wereld is theatrum Dei gloria heeft Calvijn geschreven. Alles is een theater dat Gods heerlijkheid uitbeeldt. Dat betekent geenszins ‘slechts theater’. Het is het theater dat de werkelijkheid weergeeft. In het schouwspel van de wereldgeschiedenis zien we de heerlijkheid van God. In het hart daarvan staat de Zoon: ‘We hebben zijn heerlijkheid gezien, vol van genade en waarheid’. Dit drama brengt de Waarheid aan het licht.

Het aardse drama loopt niet goed af. Het eindigt met de dood. Het eindigt met de dood van Jezus en het eindigt met de dood van de mens. En voor veel doden was dat de dood als slachtoffer. De apotheose van het drama van de wereldgeschiedenis is op de paasmorgen: verrijzenis aan gene zijde van de dood, aan gene zijde van de geschiedenis, als de spelers van het drama op het toneel staan en het applaus ontvangen. Dat is echter onderdeel van het drama: het is de bevestiging dat de goede strijd gestreden is.

In de chistelijke theologie staan kruis en lijden centraal, maar zij eindigt, zo besluit Van de Beek zijn boek, met het loflied van Romeinen 11: ‘’ O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want wie heeft de zin des Heren gekend en wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.’ Een mooier slot van dit boek en van heel deze serie is niet denkbaar.

Lezing van deze studie, waarin geleerdheid en vroomheid zo innig samengaan, is een verrijking voor hart en ziel en ontvouwt ons weer eens de rijkdom en diepte van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.

Waarom wel lezen: voor verrijking van verstand en hart, voor ziel en gemoed, voor allen die weten wat lijden is.
Waarom niet lezen: wanneer er geen verlangen is naar verrijking van het geloofsleven, geen weet is van de betekenis van lijden.
Aantal sterren: 5

O.W. Dubois, januari 2018
Lees meer recensies van O.W. Dubois

Met uw aankoop bij Kameel.nl steunt u het goede doel!

Van bestelling tot levering: snel, makkelijk en vertrouwd

© 2011 - 2018 Kameel.nl (onderdeel Van A tot Zending B.V.)