Leef! visual

Leef!

De serie Leef! is een bijzondere serie van MajesticAlly. Met de aankoop van een kaart uit de Leef!-serie geef je een kind en een gezin een toekomst. Met de aankoop van deze kaart ondersteunt u namelijk een kind in India in een project van Abba Child Care.


In India wonen duizenden straatkinderen, er wordt op grote schaal kinderhandel bedreven, kinderen worden verminkt en zo gedwongen te bedelen en veel van hen worden zelfs vermoord. Er zijn wel opvanghuizen, maar ook daar leven de kinderen onder erbarmelijke omstandigheden en is er nauwelijks toezicht. Veel kinderen komen op straat terecht om een zwervend bestaan te leiden. De meeste van hen sterven binnen drie jaar. Abba Child Care wil deze kinderen een hoopvolle toekomst geven. Elk kind hoort in een gezin. Dat is de plek waar je liefde en zorg krijgt. Abba Family Homes plaatst kansarme kinderen in een gezin, het geeft ze een thuis met een vader en een moeder; een plek waar ze op een natuurlijke wijze kunnen opgroeien tot volwassenheid. Tegelijkertijd krijgt zo'n opvanggezin een stukje land in bruikleen, waarop ze gewassen kunnen verbouwen. Vanwege het gunstige klimaat kunnen ze meerdere keren per jaar oogsten en zo een zelfstandig bestaan opbouwen.


Namens Abba Child Care willen wij u hartelijk danken voor de ondersteuning van deze kinderen en gezinnen.

Producten van deze auteur

Van bestelling tot levering: snel, makkelijk en vertrouwd

© 2011 - 2024 Kameel.nl (onderdeel Van A tot Zending B.V.)